Home / KONTAKT
Kierownik Produkcji Jachtowej
DANE DO FAKTURY I ADRES FIRMY

Activ Yachts Sp. z o.o.
Ul. Żeglarska 2, Błotnik
83-020 Cedry Wielkie, Polska

e-mail: biuro@activyachts.com

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000460884
Regon 221885131
NIP: 6040159750
Kapitał zakładowy: 30 000,00 zł w całości wpłacony.

Adres do korespondencji:
Activ Yachts sp. z o .o.
Ul. Żeglarska 2, Błotnik
83-020 Cedry Wielkie, Polska

KLAUZULA INFORMACYJNA

FORMULARZ KONTAKTOWY