Home / Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku,w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) RODO informujemy że;

 1. Administratorem danych osobowych jest Activ Yachts Sp. z o.o. tel +48 58 692 05 23 adres e-mail: as@activgroup.pl
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych.
  W celu realizacji zamówienia zbierane są następujące dane: imię, nazwisko, adres email, telefon, ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy, dodatkowe informacje dotyczące dostawy, preferowane godziny, informacja o otrzymywaniu faktury VAT, metoda płatności, sposób dostawy.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych.
  Celem przetwarzania danych jest możliwość złożenia zamówienia na wybrany towar/usługę w sklepie internetowym, możliwość skontaktowania się z osobą zamawiającą w celu realizacji zamówienia, założenie konta w sklepie internetowym lub wysłanie oferty.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
  Podstawą prawną jest zgoda osoby zamawiającej na przetwarzanie danych osobowych. Niewyrażenie zgody, uniemożliwi realizację zamówienia (zawarcie umowy), kontakt z osobą zamawiającą lub wysłania oferty. Art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. Podmiot realizujący płatność;
  2. Podmiot świadczący usługę dostawy towarów/usług (kurier);
  3. Dostawca usług księgowych, prawnych i doradczych wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności;
  4. Podmiot świadczący Administratorowi danych usługi informatyczne.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych: Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. Jeżeli dane są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzanie danych w tym celu trwa przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 7. Prawa przysługujące osobie zamawiającej:
  1. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  4. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.